česky français

Ceny překladů

překlady do češtiny400 Kč / NS
překlady do cizího jazyka500 Kč / NS

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

NS - normostrana (1800 znaků výchozího textu včetně mezer. Pokud není možné stanovit počet znaků na základě výchozího dokumentu, konečná cena se stanoví podle výsledného textu).

Minimální fakturovaný rozsah je 1 NS.

Uvedená cena se vztahuje k běžným textům ve standardním editovatelném formátu. Při nestandardním formátu či vysoké náročnosti textu může být cena upravena.

Objednejte si nezávaznou cenovou kalkulaci.

Ceny tlumočení

 1 den1/2 dne
konsekutivní tlumočení6 500 Kč3 500 Kč
simultánní tlumočení8 000 Kč4 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konsekutivní tlumočení - následné tlumočení v přestávkách vždy po několika větách

Simultánní tlumočení - souběžné tlumočení za použití tlumočnické techniky

1/2 dne: do 4 hodin

1 den: 4 až 8 hodin (do doby tlumočení se započítavají všechny přestávky, přesuny, atd.)

V zájmu zajištění maximální kvality tlumočení klient v předstihu alespoň několika dnů před akcí dodá všechny dostupné podklady pro přípravu tlumočníka (program, seznam účastníků, prezentace, dokumenty, slovníčky atd.)

Storno objednávky je nutné oznámit nejméně 24 hodin před začátkem akce. V opačném případě je účtována cena za službu v plné výši.

Objednejte si nezávaznou cenovou kalkulaci.